Veri görselleştirme: anlamlandırılmış verilerin grafik ve grafiksel objeler ile yapılan sunumudur. Elimizdeki veri her ne kadar işlenmiş ve anlamlandırılmış olsada veriyi görselleştirmediğimiz müddetçe sadece dijital bir ifadedir.

Veri görselleştirme, yapılan analizleri ve çıkarımları son kullanıcı için daha fazla anlaşılır kılar. Planlamalar, kararlar, tercihler veri görselleştirme ile rahatlıkla yapılabilir.

Kısaca bir örnek vermek gerekirse aşağıda verilen sayısal değerler COVID19 salgınının ilk 107 gün için Türkiye'deki vaka oranlarını ifade ediyor. Ancak bize salgının yükseliş yada düşüş trendinde olup olmadığına dair herhangi bir bilgi vermiyor.

[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,5,6,18,47,98,191,359,670,947,1236,1529,1872,2433,3629,5698,7402,9217,10827,13531,15679,18135,20921,23934,27069,30217,34109,38226,42282,47029,52167,56956,61049,65111,69392,74193,78546,82329,86306,90980,95591,98674,101790,104912,107773,110130,112261,114653,117589,120204,122392,124375,126045,127659,129491,131744,133721,135569,137115,138657,139771,141475,143114,144749,146457,148067,149435,150593,151615,152587,153548,154500,155686,156827,157814,158762,159797,160979,162120,163103,163942]
			

Yukarıdaki veriler görselleştirme işleminden geçtiğinde çok daha anlamlı hale geliyor. Grafik çıktı ile salgının yayılma trendinin ivmesi belirlenip gerekli aksiyonlar alınabilir.

Dixie7 - Dijital Altyapı Servisine İlk Adım

Dixie7 Veri Görselleştirme hizmetimiz sayesinde şirketinizde barındırdığınız verileri anlamlı hale getirebilir ve bu sayede doğru karar mekanizması ile şirket içi doğru aksiyonlar alabilirsiniz.