Her gün ortalama 2.5 kentilyon byte veri üretiliyor. Dünya üzerindeki verilerin %90’ı son iki yıl içinde üretilmiştir.

Intel Türkiye Country Lead Yalım Eriştiren, Oracle Day 2014 İstanbul etkinliğinde verinin artış hızına dair söyledikleri çok büyük önem taşımaktadır;

“Veri yığını her geçen gün daha da artıyor. 2012 yılında dünya üzerindeki verinin 2014 yılı için 50% oranında artacağını öngörmüştük. Ancak şu anki veri yığını 2012 yılına göre 90% oranında arttı. 2020 yılında dünya üzerindeki veri yığınının uzay sistemindeki yıldızlardan daha fazla olacağını öngörüyoruz”

Veri arttıkça verinin artış ivmesi dünyanın globalleşmesi ile ve internet kullanımının artmasıyla birlikte depolanan verileri anlamlandırma ihtiyacı duyuyoruz. Veriyi anlamlandırmak için doğru metodolojiler seçilmelidir. ELT ve ETL verileri işlemek için kullanılan metodlardır.

ELT (Extract, Load, Transform)

Ayrıştır, Yükle, Dönüştür. Belirtilen üç adım izlenerek verileri anlamlandırır. ELT metodolojisi ile veri bilgiye dönüştürülür. Dönüştürülen bilgiler ışığında kararlar verilir, planlamalar yapılır.

ELT ile ham veri önce ayıklanır ve hedef sisteme yüklenir. Hedef sistem üzerinde bilgiye dönüştürme işlemleri yapılır.

Her şirketin altyapısı ELT ile uyumlu olmayabilir. Yükleme yapılacak sistemin uyumluluğu tespit edilmeli ve doğru metod seçilmelidir.

Dixie7 - ELT (Extract, Load, Transform)

ETL (Extract, Transform, Load)

Ayrıştır, Dönüştür, Yükle. Belirtilen üç adım izlenerek veriler anlamlandırılır. ETL metodolojisi ile veri bilgiye dönüştürülür. Dönüştürülen bilgiler ışığında kararlar verilir, planlamalar yapılır.

ELT ile ham veri önce ayıklanır ve hedef sisteme yüklenir. Hedef sistem üzerinde bilgiye dönüştürme işlemleri yapılır.

Her şirketin altyapısı ETL ile uyumlu olmayabilir. Yükleme yapılacak sistemin uyumluluğu tespit edilmeli ve doğru metod seçilmelidir.

Dixie7 - ETL (Extract, Transform, Load)

Teknoloji geliştikçe Dijital Dönüşüm, şirketler için vazgeçilmez bir ihtiyaç olacaktır. İhtiyaçlarınızı Dixie7 Kaynak Planlama Uzmanlarımız ile paylaşın. Size en uygun Dijital Altyapı Servisine birlikte karar verelim.

Dixie7 Dijital Altyapı Servisi çözümü hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.